Radioelektronické systémy
+420 607 555 326
jan.zvara@tiscali.cz

Služby pozemní a satelitní techniky

Firma AMES poskytuje komplexní služby v oblasti pozemní a satelitní techniky. Služby zahrnují vše - od poradenství, přes prodej, montáž i následní servis. Díky profesionální technice jsou také zajišťovány služby měření signálů.

Návrh

Klientům poskytujeme v prvé fázi jejich zájmu poradenství (konzultace) s následným vypracováním návrhu (projektu) včetně cenového propočtu.

Možnosti řešení projednáváme především přímo u klientů na základě sjednané osobní schůzky za účelem posouzení místních možností realizace, proměření příjmových podmínek (měření anténních signálů) a optimalizace řešení zakázky. Výsledkem je pak definitivní návrh s cenovou kalkulací následně odsouhlasenou zákazníkem.

Dodání

Druhou fází je dodání dohodnuté služby zákazníkovi. Může to být pouze prodej vybraného zboží, obvykle to však bývá instalace a zprovoznění dohodnuté komplexní zakázky tzv. „na klíč“.

Na tento typ zakázek je naše firma primárně orientována. Součástí komplexní zakázky může být dle dohody i propojení a nastavení zařízení (přístrojů) klienta, které nejsou předmětem dodávky.

Měření

Měření parametrů signálů pozemně i satelitně šířených TV programů nabízíme nejen jako samostatnou službu, ale i jako součást realizované zakázky (anténní měření, měření v rozvodech, měření na účastnických zásuvkách apod. v podobě měřicích protokolů).

Nabízíme však i rozšířená vysokofrekvenční měření parametrů zařízení a komponentů ITA a STA při úpravách a opravách přenosových systémů profesionální měřicí technikou (spektrální analyzátor do 2 GHz, digitální osciloskop 100 MHz, TV analyzátor do 2,2 GHz, signální generátory atd.).

Servis

Součástí portfolia nabízených služeb je samozřejmě i nabídka specializovaných servisních činností:

  • záruční servis nabízených systémů (anténní, satelitní, kamerové),
  • pozáruční opravy přístrojů a zařízení pro pozemní a satelitní příjem,
  • ladění a nastavování satelitních přijímačů, televizorů, set-top-boxů,
  • lokalizace rušení (např. od LTE) a jejich řešení,
  • servis vybavení „chytrých domů – domácností“,
  • specificky dojednané práce (vývojové, konstrukční a testovací) v oblasti slaboproudé sdělovací a vysokofrekvenční elektroniky.
Poptávka